Värmland byggs med jobb. Inte bidrag.

Moderaterna är övertygade om att det är arbetskraften som lyfter Värmland. Fler i arbete medför att skolan, vården, omsorgen och pensionerna kan finansieras och förbättras. Därför viker vi inte från arbetslinjen att det alltid ska vara lönsamt att jobba.

Ett jobb är mer än en lön. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger självständighet genom egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin.